Deze privacyverklaring is opgesteld om de betrokkenen te informeren over de manier waarop hun “persoonlijke informatie” (nu PII genoemd in de context van “persoonlijk identificeerbare informatie”) op het internet wordt gebruikt. Volgens de Amerikaanse wetgeving inzake privacy en informatiebeveiliging wordt onder PII informatie verstaan die alleen of in combinatie met andere informatie kan worden gebruikt om personen te identificeren, te lokaliseren en in een context te plaatsen. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door, zodat u begrijpt hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, beschermen of anderszins gebruiken.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we van bezoekers aan onze blogs, website of gebruikers van onze app?

Bij het plaatsen van een bestelling, met name na registratie, wordt u gevraagd om uw naam, e-mailadres, postcode, telefoonnummer of andere informatie die ons helpt uw ervaring als gebruiker te verbeteren.

Wanneer verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen uw informatie wanneer u een bestelling plaatst of informatie invoert op onze website.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Wanneer u zich registreert, een aankoop doet, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan een enquête of marketingcommunicatie, de Site bezoekt, of andere functies van de Site gebruikt, gebruiken wij de informatie die wij verzamelen als volgt:

Om de gebruikerservaring te ontwikkelen en ons in staat te stellen inhoud en productaanbiedingen te leveren waarin u de grootste belangstelling hebt.
Zodat we beter kunnen reageren op verzoeken van klanten.
Om transacties met u in een snel tempo te verwerken.
Om u e-mails te sturen in verband met uw bestelling of andere producten en diensten.

Hoe beschermen wij gebruikersgegevens?

Onze website wordt regelmatig gecontroleerd op bekende kwetsbaarheden en veiligheidslekken om ervoor te zorgen dat uw bezoek aan onze website zo veilig mogelijk is.

Wij voeren regelmatig malware scans uit.

Uw persoonlijke informatie bevindt zich achter beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten hebben tot dergelijke systemen en verplicht zijn dergelijke informatie vertrouwelijk te behandelen. Bovendien wordt alle vertrouwelijke informatie die u ons toestuurt, beveiligd door een Secure Socket Layer (SSL).

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, nemen wij verschillende risicopreventiemaatregelen wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Alle transacties worden verwerkt door een gateway provider en worden niet opgeslagen of verwerkt op onze eigen servers.

Gebruiken wij “cookies”?

Ja. Cookies zijn kleine bestanden die een website of provider op de harde schijf van uw computer opslaat via uw internetbrowser (als u dat toestaat), waardoor de systemen van de website of provider uw browser kunnen herkennen en bepaalde informatie kunnen verzamelen en opslaan. Wij gebruiken bijvoorbeeld cookies om de producten in uw winkelmandje op te slaan en te verwerken. Ze worden ook gebruikt om uw voorkeuren te bepalen op basis van uw vroegere en huidige website-activiteit, zodat wij u een betere dienstverlening kunnen bieden. Daarnaast gebruiken wij cookies om algemene informatie te verzamelen over het verkeer en de interacties met de website, zodat wij een betere gebruikerservaring en betere hulpmiddelen kunnen bieden.

Wij gebruiken cookies voor dit doel:

Om de producten in de winkelwagen te onthouden en te bewerken.
Het staat u vrij uw computer te laten waarschuwen wanneer een cookie wordt verzonden of u kunt alle cookies uitschakelen. U kunt dit doen in de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld: Internet Explorer). Elke browser is anders, dus we raden u aan het helpmenu van uw browser te gebruiken om de juiste instellingen te vinden.

Als u cookies uitschakelt, kunnen sommige functies worden uitgeschakeld. Dit beïnvloedt de gebruikerservaring, waardoor onze website efficiënter wordt. Bovendien werken sommige van onze diensten niet naar behoren.

Maar u kunt nog steeds uw orders opgeven.

Openbaarmakingen door derden

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhandelen of anderszins aan derden overdragen.

Links van derden

Af en toe kunnen wij, naar eigen goeddunken, producten of diensten van derden op onze website aanbieden. Dergelijke websites van derden hebben hun eigen, onafhankelijke privacybeleid. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van de gelinkte websites. Wij willen echter de integriteit van onze website beschermen en verwelkomen alle feedback betreffende deze websites.

Google

De vereisten voor Google-advertenties kunnen worden samengevat aan de hand van de algemene beginselen van Google-advertenties. Het doel ervan is de gebruiker een positieve ervaring te bezorgen. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=de

Google AdSense is momenteel niet beschikbaar op onze website, maar we kunnen het op elk moment in de toekomst inschakelen.

California Online Privacy Protection Act.

CalOPPA is de staatswet in de Verenigde Staten die vereist dat commerciële websites en onlinediensten hun privacybeleid openbaar maken. Deze wet gaat verder dan Californië en vereist dat een website-eigenaar in de Verenigde Staten (en mogelijk over de hele wereld) wiens website persoonlijke informatie van Californische consumenten verzamelt, een zichtbaar privacybeleid op zijn website moet plaatsen waarin duidelijk wordt beschreven welke informatie wordt verzameld en wie er toegang toe heeft. Ga voor meer informatie naar: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

Volgens CalOPPA zijn wij het eens met het volgende:

Gebruikers kunnen onze website anoniem bezoeken.

Zodra dit privacybeleid is vastgesteld, zullen wij het op onze homepage plaatsen en u doorlinken naar de eerste belangrijke pagina wanneer men op onze website komt.

De link naar ons privacybeleid bevat de term “Privacybeleid” en kan gemakkelijk worden gevonden op de hierboven aangegeven website.

Gebruikers zullen op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen in ons privacybeleid:

Per e-mail
Gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens wijzigen:

Per e-mail
Per telefoon

Hoe gaat onze website om met do-not-track signalen?

Wij respecteren Do-Not-Track-signalen en traceren, plaatsen of adverteren niet wanneer een Do-Not-Track (DNT) browsermechanisme beschikbaar is.

Staat onze website toe dat externe verkopers gedragsproblemen opsporen?

Wij willen u er ook op wijzen dat wij geen toestemming geven aan derden om gedragsproblemen op te sporen.

COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act)

De regelgeving van de Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) geeft ouders controle over het verzamelen van persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. De Federal Trade Commission, het nationale agentschap voor consumentenbescherming, past de COPPA-verordening toe en ziet toe op de naleving ervan. Hierin staat wat website-eigenaren en onlinediensten moeten doen om de privacy en veiligheid van kinderen online te beschermen.

Eerlijke informatiepraktijken

De Fair Information Practices Principles vormen de basis van de wetgeving inzake gegevensprivacy in de Verenigde Staten, en de erin vervatte beginselen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de wetgeving inzake gegevensprivacy in de hele wereld. Een goed begrip van de Fair Information Practices Principles en van de wijze waarop deze in de praktijk moeten worden toegepast, is van belang voor de naleving van diverse privacywetten en de bescherming van persoonlijke informatie.

Om eerlijke informatiepraktijken te volgen en in het geval dat een inbreuk op de privacywetgeving plaatsvindt, zullen wij de volgende maatregelen nemen:

Wij zullen de gebruiker per e-mail op de hoogte brengen:

Binnen 1 werkdag
Daarnaast zijn wij het eens met de beginselen van individuele rechtsmiddelen, waarbij personen het recht hebben hun rechten overeenkomstig de wet uit te oefenen en af te dwingen tegen gegevensverzamelaars en -verwerkers die zich niet aan de wet houden. Dit beginsel vereist niet alleen dat een persoon afdwingbare rechten heeft tegenover de gegevensgebruiker, maar ook dat de betrokkene toegang heeft tot de rechter en de overheidsinstanties om de gegevensverwerker te onderzoeken en/of te vervolgen wegens niet-naleving van de wet.

CAN-SPAM-wet

De CAN-SPAM Act is een wet die commerciële e-mail reguleert, eisen stelt aan commerciële berichten, ontvangers het recht geeft het ontvangen van e-mail stop te zetten, en strenge straffen formuleert voor overtredingen.

Wij verzamelen uw e-mailadres om:

Versturen van informatie, reageren op vragen en/of andere verzoeken of vragen.
Om bestellingen te verwerken en informatie en updates in verband met die bestellingen te sturen.
Wij kunnen u ook aanvullende informatie sturen over uw product en diensten.
Om onze mailinglijst op de markt te brengen of om onze klanten e-mails te blijven sturen nadat de initiële transactie heeft plaatsgevonden.

Om te voldoen aan de eisen van CANSPAM, gaan wij akkoord met het volgende:

Wij gebruiken geen valse of frauduleuze onderwerpregels of e-mailadressen.
Het bericht zal dienovereenkomstig als reclame worden gemarkeerd.
Het adres of de vestigingsplaats van ons bedrijf zal in de e-mail worden vermeld.
In voorkomend geval zullen e-mailmarketingdiensten van derden op naleving worden gecontroleerd.
Doe onmiddellijk een opt-out/opt-out-verzoek.
Om gebruikers in staat te stellen zich uit te schrijven, klikt u op een link onderaan elke e-mail.

Indien u op eender welk moment wenst af te zien van het ontvangen van toekomstige e-mails, volstaat het ons een e-mail te sturen op

Volg de instructies onderaan elke e-mail.
En we zullen u onmiddellijk uit alle correspondentie verwijderen.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u per e-mail contact met ons opnemen:

[email protected]